Profexpert – The Construction Company

Metallkonstruktsioonide keevitusprotsessid

Metallkonstruktsioonid, sealhulgas keeviskonstruktsioonid, on meie tehase peamiseks tegevusalaks. Kõik meie tootmises teostatavad keevitusprotsessid on kooskõlas kõikide tehnoloogiliste protsessidega.

Just keevitusmeetodite kombineerimine võimaldavad saavutada keeviskonstruktsioonide täpsuse. Meie tootmises on kõik vajalikud seadmed MIG/MAG, MMA ja TIG keevituseks. Samuti on ettevõttel olemas seadmed metalli lõikamiseks, puurimiseks ja saagimiseks.

Keevisõmbluste visuaalne kontroll

Ettevõtte Profexpert tehases teostatakse kohustuslikus korras keevisõmbluste visuaalset kontrolli.

See on väga tõhus meie tootmises rakendatav diagnostika meetod. Toodete ülevaatust teostatakse nii mõõteriistade kui optiliste seadmete kasutusega. Meie tehas garanteerib Teile ülitäpse keevituse. Kontrolli läbib iga toode, iga õmblus ja iga konstruktsioon.

Oluline teenus: keevitusprotsesside järelevalve

Te vajate erakordselt vastupidavaid konstruktsioone? Meie spetsialistid teostavad professionaalsel tasemel keevitusprotsesside järelevalvet. Hea, kui antud tüüpi töid saab kontrollida ekspert, kes valdab värskeimat oskusteavet, kes on kursis uusimate lahendustega ning on valmis võtma vastutuse selles eest, et kogu tegevus vastaks reeglitele.

Mida siis kontrollivad meie spetsialistid?

 1. Kogu dokumentatsiooni, mida tuleb keevitustööde puhul pidada.
 2. Kontrollivad keevisliidete kvaliteeti.
 3. Eeskirjadest tulenevate reeglite ja nõuete täitmist.
 4. Ennetavad keevisliidete defekte ja kontrollivad nende õigeaegset kõrgvaldamist.
 5. Võtavad tööd vastu, eriti oluline on see nende hoonete metallkonstruktsioonide puhul, kus jutt käib ohutust ekspluatatsioonist.
 6. Kontrollivad tellija poolt esitatud nõuete täitmist.

Kuidas kontrollitakse metallkonstruktsioonide keevisõmbluseid

See on mittelagundav diagnostika ehk kui keevitusõmbluses on mingid defektid, siis need tuvastatakse sekkumiseta. Vahel teostatakse kontrolli selliste seadmete abil nagu mikroskoobid, läätsed, nurgamõõtur.

Kõige lihtsam, ent ka kõige efektiivsem meetod – metallkonstruktsioonide  keevisõmbluste kontroll – aitab tuvastada kõige ohtlikumaid defekte, mis võivad põhjustada tõsiseid tagajärgi. Seda kõige optimaalsemat toodete ja teostatud tööde kvaliteedi kontrolli rakendame me kõikjal, kuna tänaseks on see kõige tõhusam defektide ja praagi ennetamise, tuvastamise ja vältimise vahend.

Keevitusprotsesside konsultatsioonid

Sageli tuleb ette seda, et vaja on keevitada mingit metallkonstruktsiooni, kuid ei tellija ega töölised ei peagi teadma, millist meetodit selleks valida. Tihtipeale keevitatakse iganenud tootmistes lihtsalt „harjumuse järgi“ – ehk kui meistrid on juba omanud kokkupuudetud taoliste, sarnasest materjalist, konstruktsioonide keevitusega, teevad nad ka järgneva tellimuse läbiproovitud viisil.

Kaasaegses tööstuses on see vastuvõetamatu, seepärast pakume keevitusprotsesside konsultatsioone, mille käigus teeb spetsialist kindlaks optimaalse keevitusmeetodi või soovitab kombineerida mitut viisi, et saavutada täiuslik tulemus.

Metallkonstruktsioonide tehas

 • Tehased üldpindalaga 1200 m² + 1700 m²
 • ISO ja EN sertifikaadid
 • Ehituskonstruktsioonid
 • Masinaehituskonstruktsioonid
 • Saagimine, puurimine
 • Keevitusprotsessid MIG/MAG, TIG, MMA
 • AISI keevitamine
 • Gaaslõikamine, plasmalõikamine
 • Faaside valmistamine ja lõikamine
 • Mehaaniline töötlemine, puhastamine/värvimine

Profexpert tehas #2

tehased

Profexpert tehas #1

tehased