Profexpert – The Construction Company

Fabriker

  • Fabriker på 1200 m² + 1700 m²
  • ISO och EN certifiering
  • Byggnadskonstruktioner
  • Konstruktioner för maskinindustrin
  • Sågning, borrning
  • MIG/MAG, TIG, MMA svetsprocesser
  • AISI svetsning
  • Gasskärning, plasmaskärning
  • Fasning och fasskärning
  • Mekanisk bearbetning, rengörning/färgning

Profexpert fabrik #2

fabriker

Profexpert fabrik #1

fabriker

Fabrik #1

Utrustning

Effekt Antal
Såg 600 mm 2
MIG/MAG 4200 A 11
MMA 220/150 A 6
TIG 250 A 2
Borr 50 mm 2
Manuell plasmaskärare 45 mm 1
Fasningsmaskin 60 mm 1
Gasskärare 100 mm 3

Produktionskapacitet

Area Lyftkraft Port
Förbehandling 1200 m2 6,4 t + 5 t 4×4
Svetsning 550 m2 6,4 t 4×4
AISI svetsning 250 m2 3,5 t 4×4
Mekanisk bearbetning 350 m2 6,4 t 4×4
Rengörning/färgning 1200 m2 5 t + 5 t 4×4

Fabrik #2

Utrustning

Effekt Antal
Såg 600 mm 2
MIG/MAG 4200/5200 A 25
MMA 350/250 A 6
TIG 250 A 4
Borr 60 mm 4
Manuell plasmaskärare 65 mm 2
Fasningsmaskin 60 mm 2
Gasskärare 120 mm 5

Produktionskapacitet

Area Lyftkraft Port
Förbehandling 600 m2 10 t + 25 t 4×4
Svetsning 1300 m2 10 t + 25 t 4×4
Hopmonterin 1700 m2 5 t + 10 t 4×4